Putnička vozila

Zeleni karton
Nova saobraćajna dozvola
Nova vlasnička knjižica
Nove tablice
Tehnički pregled

Polisa AO: 204 KM
Putarina: 25 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 204 KM
Putarina: 50 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 231.92 KM
Putarina: 50 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 259.64 KM
Putarina: 60 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 352.50 KM
Putarina: 100 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 352.50 KM
Putarina: 150 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
Polisa AO: 417.45 KM
Putarina: 250 KM
AMS: 9 KM
Vodoprivreda: 19.20 KM
Stiker: 5 KM
   
-
Thank you for your submission!

Teretna vozila

Zeleni karton
Nova saobraćajna dozvola
Nova vlasnička knjižica
Nove tablice
Dodatne tablice

-
Thank you for your submission!

*Cijene su informativnog karaktera. Za detaljne informacije kontaktirajte nas putem telefona 051 228 833 ili Vama najbližu našu poslovnicu* "TEHNIČKI PREGLED VOZILA NIJE URAČUNAT U CIJENU"