Profil društva

“KRAJINA OSIGURANJE” A.D. BANJA LUKA nastalo je izdvajanjem filijale Banja Luka iz bivšeg osiguravajućeg društva ZOIL “SARAJEVO”.
Pod sadašnjim nazivom poslujemo od 1992. godine, a svoju djelatnost obavljamo na čitavoj teritoriji Republike Srpske.

Konstantno ispunjavamo sve obaveze proistekle iz Zakona o osiguranju, posebno u finansijskoj stabilnosti, svakodnevnoj likvidnosti i blagovremenom rješavanju i isplati šteta.

Potpuno pokriće rizika obezbjedjujemo u slijedećim vrstama osiguranja:
- sve vrste imovinskog osiguranja,
- saobraćaj (autoodgovornost i auto kasko),
- osiguranje lica (kolektivno osiguranje radnika od posledica nesretnog slučaja i
putničko zdravstveno osiguranje).

Osiguranje svoje imovine povjerilo nam je preko 23.000 gradjana i cca 450 pravnih lica.
Za pokriće velikih rizika na osiguranoj imovini izvršili smo reosiguranje viška rizika.

Kao rezultat našeg dobrog poslovanja 2016. godine dobili smo sertifikat o posjedovanju ISO 9001:2015 standarda – sistema upravljanja kvalitetom u oblasti usluga osiguranja, i ISO 27001:2015 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija.
Poslovni ciljevi našeg društva u narednom periodu su stvaranje poslovnog ambijenta za ravnopravno takmičenje na tržištu osiguranja, proširenje postojeg portfelja, uvodjenje novih grana osiguranja koje se ogledaju u osiguranju od rizika požara i nekih dr. opasnosti:

a) Stambeni objekti (kuće i stanovi)
b) Komercijalne nekretnine (poslovni protor, trgovački centri, prodavnice, saloni namještaja, hoteli, restorani i dr. sa opremom i zalihama
c) Industrijske nekretnine (industrijske hale, skladišta i dr. sa opremom i zalihama)

Posebna novost za naše osiguranike je da ćemo u veoma kratko vremenu početi sa osiguranjem stvari domaćinstva Tarifa VI.

Menadžment