Redovna godišnja Skupština akcionara 27.09.2019

Prijedlog odluka za vanrednu Skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara 28.09.2018.

Dopuna materijala za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Materijali za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Prijedlog odluka za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Odluke za Skupštinu 05.12.2017.

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara 05.12.2017.

Materijali za skupštinu- dopuna i izmjena odluka za Skuštinu akcionara 16.08.2017

Odluke za Skupštinu 16.08.2017. godine

Odluka o sazivu Skupštine akcionara 16.08.2017. godine

Odluka o poništavanju Saziva Skupštine akcionara 20.07.2017.godine

Odluke za skupštinu 20.07.2017. godine

Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara 20.07.2017. godine

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara- 21.04.2017. godine