KRAJINA OSIGURANJE AD 
051 660118
Đure Jakšica 34, Prnjavor