OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

Nijedna industrija nije se u prošlom vijeku tako brzo rasla i razvijala kao automobilska. Na početku proizvodnje, automobil je bio statusni simbol i stvar prestiža, da bi danas postao sastavni dio života većeg dijela civilizovanog svijeta.

Medjutim, kako autoindustrija napreduje i kako se iz godine u godinu proizvode automobili sa sve boljim perfomansama, njihovo korišćenje često predstavlja veliku opasnost jer razvijanje velikih brzina nerijetko dovodi do udesa, žrtava, povreda i materijalne štete.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

U obavezni dio spada osiguranja sopstvenika od odgovornosti za štete nanesene trećim licima upotrebom motornog vozila. Zaključivanjem polise osiguranja od auto-odgovornosti navedeneštete nadoknađuje osiguravač.

Jedna od bitnih karakteristika ovog osiguranja su sistem bonusa i malusa. Bonus se odnosi na osiguranika koji u vrijeme trajanja osiguranja nije pričinio štetu i kreće se od 10% umanjenja premije za jednu, do 50% za pet i više godina. Malus je sankcija za vlasnika vozila koji je pričinio štetu, odnosno doplata premije u zavisnosti od broja šteta i kreće se od 80 do 100% doplatka godišnje premije.

Štete nanesene trećim licima mogu biti:

– na stvarima, djelimične štete (popravke oštećenih stvari) ili totalne (potpuno uništenje stvari),
– na licima, povrede ili smrti lica kao posljedica saobraćajne nezgode.

ZELENI KARTON

Za put u inostranstvo registarske tablice nisu dovoljan dokaz o osiguranju te Vam je potreban zeleni karton. Ovaj dokumenat je uslov za prelazak granice i važi u svim evropskim zemljama, gdje služi kao polisa osiguranja od auto-odgovornosti.