PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Svakom čovjeku putovanje pričinjava veliko zadovoljstvo, bez obzira da li putuje u posjetu rodbini, na službeni put, učestvuje na sportskim takmičenjima ili ide na godišnji odmor. Tada ne razmišljate o bolesti, nesreći ili slično.

Imate pravo!

TU BRIGU POVJERITE “KRAJINA OSIGURANJU” A.D. BANJA LUKA

U bilo koje mjesto na svijetu da putujete, naš poslovni partner CORIS sa svoje 34 poslovnice i 104 posrednika je tu da Vam pruži sve informacije i uputi Vas kako da ostvarite zdravstvenu zaštitu po osnovu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Putničko zdravstveno osiguranje Vam obezbjedjuje pokriće svih medicinskih troškova u inostranstvu, a koji su rezultat iznenadne bolesti ili nesreće:

– bolnički i vanbolnički tretman
– lijekove, zavoje i druga medicinska sredstva propisana o strane ljekara
– troškove prevoza do najbliže bolnice,
– prevoz posmrtnih ostataka u mjesto boravka u domovini
– stomatološki tretman


Za lica starija od 60 godina i više naplaćuje se premija uvećana za 100%. Kod individualno zaključenih osigurnaja,*GP – godišnja polisa osiguranja

*PGP-polugodišnja polisa osiguranja

dužina trajanja osiguranja ne može biti kraća od 5 dana

 

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nesreću nije moguće predvidjeti, ali je moguće ublažiti njene posljedice. Ovaj vid osiguranja obuhvata obavezna i dobrovoljna osiguranja lica od posljedica nesretnog slučaja. Pod nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni dogadjaj koji djelujući spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu:

– prolaznu nesposobnost (nesposobnost za vršenje redovnog zanimanja( ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (povrede i oboljenja koje su posljedica nesretnog slučaja)
– potpuni ii djelimični invaliditet
– smrt

Događaji koji nesumnjivo predstavljaju nesrećni slučaj su: gaženje, sudar, udar predmetom ili o kakav predmet, okliznuće, udar električne struje i groma, …

– individualno osiguranje,
– kolektivno osiguranje radnika
– osiguranje članova domaćinstva
– osiguranje putnika, vozača i radnika
– osiguranje sportista, …

Kao vidove osiguranja nudimo Vam:

– Dobrovoljno koje obuhvata: osiguranje lica pri vršenju i van vršenja redovnog zanimanja, lica u motornim vozima, djece i školske omladine, posebna osiguranja omladine, gostiju, posjetilaca i turista, potrošača,…
– Obavezno za vlasnike i korisnike vozila koja služe za prevoz putnika u javnom saobraćaju, a odnose se na osiguranje putnika od posljedica nesrećnog slučaja

Moguće je osigurati lica od 14 od 75 godine i to:
– za slučaj smrti od bolesti,
– za slučaj smrti od nezgode,
– u slučaju trajnog invaliditeta
– u slučaju prolaznog invaliditeta (dnevna naknada)
– za troškove liječenja

Lica van ove starosne dobi se osiguravaju po posebnim uslovima.

 

OSIGURANJE IMOVINE I POLJOPRIVREDE

Krajina osiguranje  u svojoj ostaloj ponudi nudi sledeće vrste osiguranja imovine:

 

 -OSIGURANJE OD RIZIKA POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Prednost osiguranja su građevinski objekti sa cjelokupnom instalacijom kao i sava pokretna oprema,

Sitan inventar, roba i dr. u njima.

Osiguravajuća zaštita se pruža od rizika požara, udara groma, eksplozije oluje, grada (tuče) pada vazdušne letelice, manifestacija i demonstracija.

Pored navedenih osnovnih rizika, moguće je ugovoriti dopunsko od: poplave i bujice, klizanje tla i odronjavanje, iscurenja tečnosti (lekaža), izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi i samozapaljenje zaliha.


-OSIGURANJE MAŠINA OD RIZIKA LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Po ovom osnovu osiguravaju se mašine, uređaji i instalacije od rizika oštećenja ili uništenja usled nezgode u pogonu, odnosno događaja koji nastanu nepredviđeno i iznenada u vezi sa korištenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata, ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Premiska stopa se određuje na osnovu vrste dijelatnosti kojom se preduzeće bavi.


 

-OSIGURANJE OD RIZIKA OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

Predmet osiguranja mogu biti sve pokretne stvari, novac i druga sredstva plaćanja za vrijeme dok se nalaze u odgovarajućem spremištu ili se prenose, te zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u trgovinama, ugostiteljstvu, skladištima i drugim odgovarajućim prostorima.

Odgovarajuća zaštita se pruža od uništenja, otuđenja ili oštećenja osiguranih stvari.

Osiguranje se zaključuje na ugovorenu sumu ili na „PRVI RIZIK“.

Popusti se odobravaju u zavisnosti od načina obezbeđenja (čuvanja) imovine.


 

-OSIGURANJE STAKLA OD LOMA I OŠTEĆENJA

Predmet osiguranja mogu biti sve vrste ravnih stakala i ogledala kao i natpisi i reklame.

Osiguravajuća zaštita se pruža od bilo koje opasnosti koja uzrokuje oštećeje ili lom stakla.


 

-OSIGURANJE USJEVA I PLODOVA

Ovim osiguranjem pokrivene su štete u poljoprivredi na usjevima i plodovima.

Osnovni i najčešći rizik je grad (tuča ), zatim: oluja, mraz, poplave, posolice.

Predmet osiguranja mogu biti sve žitarice, voće, povrće, livadske trave, sadni materijal, vinograd,

duvan i ostale industriske biljke, te ljekovite i ukrasne biljke.


 

-OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI

Osiguranjem pokrivene su štete osiguranika pričinjene trećim licima iz djelatnosti i posjedovanja stvari, pravnog odnosa ili određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Sume osiguranja određuje osiguranik prema visini očekivane štete.


 

-OSIGURANJE DOMAĆIH I NEKIH DRUGIH ŽIVOTINJA

Predmet osiguranja su samo zdrave domaće i druge životinje u određenoj dobi: koptari, ovce, koze, svinje, perad. U osiguranje se ne mogu uključiti: bolesne životinje, iscrpljene, zakržljale, slijepe, u lošoj kondiciji, životinje koje žive u lošim higijenskim  uslovima.

Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici: uginuće, prisilno klanje (klanje iz nužde), klanje iz ekonomskih razloga, troškovi liječenja i drugo.

Štete nastaju iz sledećih razloga: požara, udara groma, eksplozije, poplave, oluje, proloma oblaka, snježne lavine, klizanje i odronjavanje tla, udar motornim vozilom, ujed zmije, trovanje hemiskim otrovima, nepravilna ishrana.

Izlaz iz svih ovih nevolja, samo je jedan- POLISA OSIGURANJA ŽIVOTINJA.


 

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

Nijedna industrija nije se u prošlom vijeku tako brzo rasla i razvijala kao automobilska. Na početku proizvodnje, automobil je bio statusni simbol i stvar prestiža, da bi danas postao sastavni dio života većeg dijela civilizovanog svijeta.

Medjutim, kako autoindustrija napreduje i kako se iz godine u godinu proizvode automobili sa sve boljim perfomansama, njihovo korišćenje često predstavlja veliku opasnost jer razvijanje velikih brzina nerijetko dovodi do udesa, žrtava, povreda i materijalne štete.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

U obavezni dio spada osiguranja sopstvenika od odgovornosti za štete nanesene trećim licima upotrebom motornog vozila. Zaključivanjem polise osiguranja od auto-odgovornosti navedeneštete nadoknađuje osiguravač.

Jedna od bitnih karakteristika ovog osiguranja su sistem bonusa i malusa. Bonus se odnosi na osiguranika koji u vrijeme trajanja osiguranja nije pričinio štetu i kreće se od 10% umanjenja premije za jednu, do 50% za pet i više godina. Malus je sankcija za vlasnika vozila koji je pričinio štetu, odnosno doplata premije u zavisnosti od broja šteta i kreće se od 80 do 100% doplatka godišnje premije.

Štete nanesene trećim licima mogu biti:

– na stvarima, djelimične štete (popravke oštećenih stvari) ili totalne (potpuno uništenje stvari),
– na licima, povrede ili smrti lica kao posljedica saobraćajne nezgode.

ZELENI KARTON

Za put u inostranstvo registarske tablice nisu dovoljan dokaz o osiguranju te Vam je potreban zeleni karton. Ovaj dokumenat je uslov za prelazak granice i važi u svim evropskim zemljama, gdje služi kao polisa osiguranja od auto-odgovornosti.

 


 

AUTO KASKO-OSIGURANJE

”KRAJINA OSIGURANJE” a.d. nudi mogućnost kasko osiguranja Vašeg automobila. Osnovna karakteristika ovog osiguranja je dobrovoljnost.

Postoje dva osnovna vida kasko osiguranja – potpuno i djelimično.

Potpunim kasko osiguranjem obuhvaćeni su sljedeći rizici: saobraćajne nezgode, pad ili udar nekog predmeta, požar, udar groma, ekspozije, oluja, grad, snježna lavina, pad vazdušnih letjelica svih vrsta, manifestacije i demonstracije te kradja dijelova ili cijelog vozila..

Djelimičnim kasko osiguranjem vozilo možete osigurati na dva načina:

– bilo gdje da se vozilo nalazi
– samo za vrijeme mirovanja vozila

Što će biti obuhvaćeno ponudjenim vidom osiguravajuće zaštite zavisi isključivo od toga kakvo osiguravajuće pokriće želite.

To može biti jedna ili više sljedećih opasnosti: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, gradja, provalna kradja, protipravno oduzimanje vozila, razbojnička kradja, razbojništvo, prevara i utaja oštećenje ili lom stakla, troškovi šlepanja vozila i prevoz vozača i putnika od mjesta udesa do prebivališta.