TEHNIČKI PREGLED BANJA LUKA 
051 228833
Braće Pantića 2, 78000 Banja Luka