TEHNIČKI PREGLED NOVI GRAD 
052/751-661
Ive Andrića bb