KRAJINA OSIGURANJE AD 
055 216 112
Neznanih Junaka 23, Bijeljina